Welkom

Welkom op deze website over Appelscha. Op deze website presenteer ik mijn onderzoeksresultaten van mijn 'Dorpsonderzoek Appelscha' aan u. Het dorpsonderzoek heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding tot docent Aardrijkskunde. Aan de hand van fysische, sociaal-economische, sociaal-historische en demografische kenmerken probeer ik u een zo'n compleet beeld te schetsen van het dorp Appelscha.

Ik wens alle geinteresseerden veel kijk- en leesplezier toe.

Ruth Geersing
Juni 2014

 

 


Geografische Werkwijze

Het dorpsonderzoek Appelscha is uitgevoerd aan de hand van de onderstaande hoofdvraag en bijbehorende beschrijvende geografische vragen. De aanverwante onderwerpen zijn nader uitgelicht op de website.

 

Hoofdvraag: Welke geografische ontwikkelingen hebben geleid tot het ontstaan van het huidige Appelscha?

 

1. Wat zijn de fysische kenmerken van Appelscha?
Inhoudelijk wordt er ingegaan op Appelscha als nederzetting, de zichtbare verkaveling rondom Appelscha en het grondgebruik.

 

2. Wat zijn de sociaal-economische kenmerken van Appelscha?
Inhoudelijk wordt er ingegaan op sociaal-economische voorzieningen van vroeger en nu, de rol van het toerisme in Appelscha en de infrastructuur.

 

3. Welke sociaal-historische kenmerken zijn nog zichtbaar in Appelscha?
Appelscha is rijk aan sociaal-historische kenmerken. Aan de hand van toponiemen worden een aantal nader belicht.

 

4. Welke demografische ontwikkelingen heeft Appelscha doorgemaakt?
Centraal staan de groei van de populatie in Appelscha en de omvang en verhoudingen binnen de populatie.