Infrastructuur

In de middeleeuwen vormden de Westerse Es (verbindingsweg met Elsloo en buurtschap Boekhorst), de Weg naar de Fochtel (verbindingsweg met Fochteloo en buurtschap Weperen) en de Weg naar de Smilde (verbindingsweg met Smilde) de belangrijkste wegen van Hoog-Appelsche. Ten zuiden van Hoog-Appelsche was een belangrijk knooppunt van handelswegen. Ter hoogte van de Roggeberg kwamen de Weg naar Fochteloo (welke aansluiting gaf op de grote handelsweg van Stavoren) en de Weg naar Diever samen. Bij de Roggeberg kwamen boeren en handelaren samen om rogge te verhandelen.


Opsterlandse Compagnonsvaart
Eén van de grote beeldbepalende elementen van de infrastructuur in Appelscha is de Opsterlandse Compagnonsvaart. Gedurende de 19e eeuw was deze vaart van groot belang voor de afvoer van turf en de aanvoer van diverse levensmiddelen. In 1836 werd langs de vaart een verbindingsweg met Oosterwolde aangelegd, waardoor de toegankelijkheid van Appelscha vergroot wordt.

 


Brug over Opsterlandse Compagnonsvaart, ter hoogte van Stokersverlaat (Bron: https://www.stellingwerf-heemkunde.nl/geschiedenis/dorpen/Appelscha/appelscha.htm)


Tramlijn
Een tweede groot beeldbepalend element binnen de infrastuctuur van Appelscha is de komst van een tramlijn. Op 1 juli 1915 werd door de Nederlandse Tramweg Maatschappij (NTM) de tramlijn Oosterwolde-Appelscha-Hijkersmilde-Smilde-Bovensmilde-Assen in gebruik genomen. In 1962 vetrok de laatste tram uit Appelscha en werd vrijwel direct begonnen met de ontmanteling van de tramrails.Prent briefkaart tram Appelscha (Bron: Historische Vereniging van Appelscha)

Provinciale weg N381
Een derde groot beeldbepalend element is binnen de infrastructuur is de provinciale weg N381. Deze werd in de tweede helft van de jaren '50 aangelegd. Echter ging de weg toen nog dwars door Donkerbroek en Oosterwolde, en via de vaart naar Appelscha. Begin jaren '60 is de route van Oosterwolde tot Hoogersmilde aangelegd, inclusief een ruime rondweg rond Appelscha. Onlangs is men begonnen met de verbreding van de N381. De tweebaansweg wordt geüpgrade naar een vierbaansweg.

 


Provincialeweg N381 ter hoogte van Appelscha (Bron: www.rtvdrenthe.nl)