Populatie

Appelscha was lange tijd een boerennederzetting met een kleine stabiele populatie. Omstreeks 1400 bestond Appelscha uit 23 boerderijen en ±100 inwoners. Enkele eeuwen later in 1815 bestaat Appelscha uit 30 boerderijen en ±150 inwoners. Met de stichting van Nieuw-Appelscha en de komst van de veenarbeiders, groeide de populatie van Appelscha explosief. Zie hieronder een tabel, gebaseerd op gegevens van de Historische Vereniging van Appelscha.

Jaartal Inwonersaantal
1400   100 inwoners
1815 150 inwoners
1855 1675 inwoners
1880 2450 inwoners
1900 2268 inwoners
1920 2645 inwoners
1940 3236 inwoners
2011 4768 inwoners
2013 4686 inwoners

 

In de tabel is duidelijk zichtbaar dat de populatie tussen 1815 en 1880 explosief is gestegen. Echter vindt er na 1880 een daling plaats. Dit hangt samen met de teruglopende vraag naar turf door de komst van steenkool. De turfproductie rondom Appelscha wordt verlaagd en deel van de veenarbeiders vertrekken richting Emmer Compascuum, waar op dat moment de veenontginning nog volop bezig was.

 

Na 1900 groeit Appelscha weer gestaag. De laatste jaren is er weer een lichte daling waarneembaar. Uit het interview met de Historische Vereniging van Appelscha kwam naar voren dat de leeftijdsgroep inwoners tussen de 40 en 65 jaar steeds groter wordt. Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren tussen de 15 en 25 jaar af. Deze trekken naar de stad voor studie en keren naar verhouding steeds minder terug naar Appelscha.