Toponiemen

In Appelscha zijn talloze toponiemen zichtbaar die verwijzen naar benamingen van vroeger. Vrijwel alle straatnamen van Appelscha bevatten een toponiem. Daarnaast zijn er ook diverse gebouwen die in hun naamgeving sporen van vroeger bevatten. Hieronder volgt een kleine selectie van toponiemen in Appelscha.

Bron: eigen foto

De Boerestreek verwijst naar de streek of nederzetting waar zich een aantal boeren hadden gevestigd. De Boerestreek is gelegen ter hoogte van het vroegere Hoog-Appelsche.

 


Bron: eigen foto

De Aekingaweg is de weg die vroeger naar het buurtschap Aekinga liep. De verwijzing naar Aekinga is ook terug te vinden in de naamgeving van jongensinternaar Aekinga en het Aekingerzand.

 


Bron: eigen foto

De Wester Es is gelegen ten westen van Appelscha. Vroeger was dit de weg die richting de essen aan de westzijde van Appelscha liep. De Maden verwijst naar hooilanden. Deze waren vroeger ten noord-westen van Appelscha gelegen.

 


Bron: eigen foto

De Roggeberg vormde enkele eeuwen geleden een belangrijk handelsknooppunt. Het was een hoger gelegen strook land tegen de grens met Drenthe waar rogge werd verhandeld. Tegenwoordig is in de nabijheid van deze roggeberg een camping gelegen die hiernaar vernoemd is. 

 


Bron: eigen foto

De Bruggelaan is de weg die van de zevende sluis richting de Boerenstreek loopt. Deze laan werd ± 1818 al zo genoemd. De weg eindigt ter hoogte van de brug. De Nijesteegde verwijst naar de term 'steegde'. Steegde us een oude naam voor zandpaden die vanaf de brink (Boerestreek) naar de lager gelegen weilanden liepen. De toevoeging "Nije" komt uit het Fries en Stellingwerfs en betekend "nieuwe".

 


Bron: eigen foto

De Lycklamastraat is genoemd naar Augistinus Lyclama à Nijeholt. In de 18e eeuw kocht deze veenbaas diverse veengronden op in Appelscha en Fochteloo. De familie Lyclama à Nijeholt speelde gedurende de 19e eeuw een grote rol in de turfwinning van de Opsterlandse Veencompagnie, oftewel de Compagnons. De Oosterse Es verwijst naar de essen die ten oosten van Hoog-Appelsche gelegen waren.

 


Bron: eigen foto

De openbare basisschool de Riemsloot is afgeleid van het riviertje de Riemsloot. Deze stroomde ten noorden van Hoog-Appelsche. 's Zomers kwam het riviertje wel eens droog te staan. 

 


Bron: eigen foto

De Sanaroriumweg een de weg die naar het vroegere sanatorium verwijst. Tussen 1922 en en 1963 was aan het einde van deze statige boslaan het sanatorium gevestigd. Tegenwoordig leidt deze weg naar woonvoorziening Olmen Es.

 


Bron: eigen foto

De Wiltingerweg verwijst naar Hindrik Wiltinge, die de bezitter was van een tweetal boerderijen in Hoog-Appelsche. De Alle Wijtzesweg is vernoemd naar Alle Wijtzes van der Sluis, die als veenopzichter veel invloed had in de vervening.

 


Bron: eigen foto

Het Van Emstplein is in 2004 onthult na de bouw van een nieuwe woonvleugel van verzorgingshuis Riemsoord. Het plein is vernoemd naar boswachter Marinus van Emst. Ten tijde van de tweede wereldoorlog heeft van Emst vele onderduikers geholpen. In 1944 werd van Emst tijdens een razzia opgepakt en gefusilleerd.