Verkaveling

Appelscha kent als rijvormig esdorp een strokenverkaveling. Deze vorm van verkaveling is duidelijk zichtbaar op de kaart van de grietenij Oostellingwerf, welke dateert van 1849. Aan de oostzijde ter hoogte van de Oosterse Es is een meerstrokige verkaveling zichtbaar. Ten westen van Hoog-Appelsche is langs de Westerse Es is een eenstrokige verkaveling zichtbaar. Ter hoogte van de Appelscha-maden, waar de hooilanden waren gelegen, is sprake van een meerstrokige verkaveling


Grietenij Ooststellingwerf - Verkaveling Appelscha in 1849 (bron: https://www.frieslandopdekaart.nl/bedrijven/templates/fodk.php?pagina=kaarten_per_plaats&klant=frieslandopdekaart&taal=nederlands&plaats=appelscha&aanroep=plaats)